Privacyverklaring

Privacyverklaring


Persoonlijke gegevens

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van zwemscore en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Verzending van uw gegevens gebeurt veilig

Uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden. U kunt dit zien doordat er voor ons webadres een groen slotje staat en 'https'.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relatie of voor het versturen van door u aangevraagde informatie. Uw gegevens worden alleen gebruikt om te communiceren over de voortgang van de lessen en betalingen van de zwemlessen. Wij sturen u als klant periodiek een nieuwsbrief met wetenswaardigheden over het Zweminstituut en informatie over de zwemlessen, diplomazwemmen, kijkdagen, etc. Uw gegevens leggen wij vast in ons klantbeheersysteem om hetgeen hiervoor staat beschreven te kunnen uitvoeren.  Wij zullen uw gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden.

Uw akkoord

Door het inzenden van uw gegevens geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat bij 'doeleinden van de gegevensverwerking'.
    

Opslag van uw gegevens

Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in ons klantbeheersysteem. Als een overeenkomst eindigt dan verwijderen wij de persoonsgegevens van de medewerkers na 12 maanden uit ons klantbeheersysteem, tenzij er van rechtswege een bewaarplicht geldt zoals voor contracten.


Inzage en correctie persoonsgegevens

Wij proberen te allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft als betrokkene het recht om een verzoek in te dienen om de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan avg@zweminstituut.com. Conform de AVG zullen wij het verzoek in behandeling nemen.


Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, echter conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

Heeft u vragen of een klacht?

Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben of  over onze privacyverklaring in het algemeen, dan kunt u een e-mail sturen naar avg@zweminstituut.com.

Identiteit van de verwerker

      

Zweminstituut 
Prismalaan 40
2718 CX Zoetermeer
070-4066823
KvK 27346579
BTW NL820910193801